potonow-logo

Chính Sách Bảo Mật

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  Các thông tin cá nhân Khách hàng được thu thập thông qua Website Potonow nhằm mục đích:
  1. Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng sử dụng Website Potonow.
  2. Liên hệ, hỗ trợ và giải quyết thắc mắc của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Potonow.
  3. Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện Website Potonow cũng như chất lượng dịch vụ của Potonow dựa trên các phản hồi của Khách hàng trong quá trình sử dụng.
  4. Các thông tin cá nhân của Khách hàng mà Potonow thu thập khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ trên Website Potonow bao gồm: Địa chỉ email, Số điện thoại liên lạc.
  Khách hàng phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các thông tin đã cung cấp. Potonow không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc thông tin Khách hàng cung cấp là sai lệch hoặc bất hợp pháp.
 2. THU THẬP THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Potonow thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của Chính Sách bảo mật này.
  2. Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm: địa chỉ email, tên, thông tin khác của bạn (“Thông tin cá nhân”).
  3. Theo đó, Potonow có thể sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp để: Liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gọi điện, gửi email thông báo, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ,… thông qua email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã cung cấp.
 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ bị hủy bỏ ngay khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đáp ứng.
 4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Khi có nhu cầu, vào bất cứ thời điểm nào Khách hàng cũng có thể tiếp cận, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách dùng tài khoản của mình trên Website Potonow để tự mình chỉnh sửa.
  2. Trường hợp bất kỳ Khách hàng nào phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho Potonow, Khách hàng này có thể liên hệ trực tiếp với Potonow để báo cáo và yêu cầu xoá bỏ. Trong phạm vi quyền hạn của mình Potonow sẽ nỗ lực để xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm.
  3. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi có căn cứ hợp lệ để làm như vậy và tuân theo luật hiện hành. Gửi email tới … để thực hiện yêu cầu.
 5. KHUYẾN CÁO VỚI KHÁCH HÀNG

  1. Không một biện pháp hay công nghệ bảo mật nào là tuyệt đối. Vì vậy thông tin chỉ có thể được bảo mật bởi nỗ lực của tất cả các bên liên quan.
  2. Potonow không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc Khách hàng không tuân thủ quy định của Potonow và/hoặc trường hợp các hành vi thông tin cá nhân bị tiết lộ không do lỗi của Potonow.
  3. Potonow khuyến cáo Khách hàng cần đọc kĩ Chính Sách về bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Potonow không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web hoặc hành vi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên thứ ba.
  4. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Chính Sách bảo mật này, Potonow đề nghị Khách hàng không nên gửi thông tin cá nhân cho Potonow.
 6. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Các công ty liên kết của Potonow.
  2. Potonow (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Khách hàng với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.
  3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Potonow được yêu cầu cung cấp thông tin của Khách hàng.
 7. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Các công ty liên kết của Potonow.
  2. Potonow (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Khách hàng với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.
  3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Potonow được yêu cầu cung cấp thông tin của Khách hàng.